OM KLUBBEN

INDMELDELSE/PRISER

BANEBOOKING

JUNIORER

SENIORER

TRÆNERE

BESTYRELSEN

AKTIVITETER

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23.2.2010

Herved indkaldes til generalforsamling
tirsdag den 23. februar kl. 19.30.
Generalforsamlingen afholdes på Fredensborg Bibliotek.


Juniorforældre opfordres til at deltage i generalforsamlingen, som er klubbens højeste myndighed. Mød op og giv din eventuelle mening til kende!

Dagsoden:
1.
Valg af dirigent
2.
 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.
 Fremlæggelse af det reviderede regnskab og næste års budget, herunder
    fastsættelse af kontingent.
4. Beretninger fra udvalg o.l..
5.
 Indkomne forslag
6.
 Valg af bestyrelse
             a) Formanden Kirsten Hedegaard er på valg og ønsker ikke genvalg
             b) Jørgen Kragerup er på valg og modtager genvalg
             c) Peter Arlyng valgt 2009 er ikke på valg
             d) Melita Jørgensen valgt 2009 er ikke på valg
             e) Jørgen Holm valgt 2009 er ikke på valg
             f)  Helena Lytton ønsker ikke genvalg

             Herudover ønsker bestyrelsen nyvalgt Anita Larsen (kasserer funktionen)

7. Valg af revisorer (Kirsten Jensen og Jørgen Stig Andersen er revisorer)
8.
 Evt.

Valg og almene beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 


Genvej til klubbens vedtægter klik her