OM KLUBBEN

BLIV MEDLEM

BANEBOOKING

JUNIOR

SENIOR

AKTIVITETER

GENERALFORSAMLING 2014

Klubbens
vedtægter


 
 
28. februar 2014
Knap 30 medlemmer fandt vej til årets generalforsamling torsdag den 27.2.2014.
Der blev valg og genvalg i henhold til indkaldelse. Bestyrelsen's forslag til formiddagstennis, blev ikke vedtaget i den foreslåede form. I stedet blev et ønske om faste banetimer til formiddagstennis for piger om mandagen fra kl. 09:00-11:00 vedtaget.
Udover den faste agenda, som ses her på siden, blev den gennemførte spørgeundersøgelse fra slutningen af 2103 gennemgået. Du finder en sammenfatning på denne link. Vælg (som pptx klik her eller som pdf klik her).
Der blev trukket lod om de 2x3 flasker rødvin blandt dem der havde svaret. Vinderne blev:
Hanne Vesterdal, Peter Toftager og Charlotte Andsbjerg. De 2 sidstnævnte var ikke tilstede, så flaskerne vil blive overrakt på et andet tidspunkt.
Referatet fra generalforsamlingen kommer her på hjemmesiden.
Hvis du ønsker regnskab 2013 og budget 2014 tilsendt, så kontakt venligst jorgen.holm@dannebo2.dk
 

31. Januar 2014
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Torsdag den 27.2.2014 kl. 19:00 i Fredensborg Hallen, Kastanievej

Den ordinære generalforsamling har følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent.
4. Beretninger fra udvalg o.l..
5. Indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår, at klubben booker baner til "Formiddagstennis" for mænd og kvinder +55, hver tirsdag og torsdag fra kl. 9-12 på 5 baner. Eventuelle større arrangementer samt helligdage bliver dog prioriteret". I tilfælde af at antallet af deltagere viser sig mindre end til 5 baner, vil antal bookede baner blive færre.

6. Valg af bestyrelse
    a) Jørgen Holm er på valg - sidst valgt 2012 - modtager genvalg
    b) Jette Brøchner er på valg - sidst valgt 2012 - modtager genvalg
    c) Peter Arlyng er ikke på valg valgt 2013
    d) Jørgen Kragerup er ikke på valg valgt 2013
    e) Henrik K. Christensen er på valg
    f) Anita Larsen er ikke på valg valgt 2013
7. Valg af revisorer, Kirsten Jensen og Jørgen Stig Andersen er på valg
8. Evt.

Alle medlemmer af klubben, der inden generalforsamlingen er fyldt 15 år, har personlig stemmeret, og afstemningerne afgøres ved simpel stemmeflertal.
Valg og almene beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive trukket lod om 3x2 flasker rødvin, blandt de seniorer, som har svaret på spørgeskemaet fra december 2013.
Vi ses
Bestyrelsen

 

 

Leder du efter
en "gammel"
 nyhed?
Nyhedsarkiv